Grupa LOCA - legitymacja s艂u偶bowa nauczyciela

Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji

z dnia 29 wrze艣nia 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji s艂u偶bowej nauczyciela (Dz. U. z dnia 19 pa藕dziernika 2006 r.)

 • Legitymacj臋 wydaje dyrektor szko艂y w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
 • Legitymacj臋 wystawia si臋 na:
  1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o prac臋 zawartej na czas nieokre艣lony, z tym 偶e w trzecim roku, licz膮c od roku jej wystawienia, legitymacja jest wa偶na do ko艅ca lutego;
  2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prac臋 zawartej na czas okre艣lony.
 • Zgodnie z zapisami Karty nauczyciela, Art. 11c, punkt 2, Dyrektor szko艂y pobiera op艂at臋 za wydanie nauczycielowi legitymacji w wysoko艣ci nieprzekraczaj膮cej koszt贸w wytworzenia legitymacji.

Wkr贸tce zmiany zwi膮zane z wydawaniem legitymacji s艂u偶bowej nauczyciela

wynikaj膮ce z USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

 • Dotychczas wydane legitymacje zachowuj膮 swoj膮 wa偶no艣膰 zgodnie z nadrukowan膮 dat膮 wa偶no艣ci.
 • Po wej艣ciu w 偶ycie nowych przepis贸w, Dyrektor szko艂y w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, zobowi膮zany b臋dzie do wydania mLegitymacji w aplikacji mObywatel.
 • Opcjonalnie na wniosek Nauczyciela, Dyrektor zobowi膮zany bedzie do wydania legitymacji nauczyciela w formie karty plastikowej wg. nowego wzoru.
 • Nowo艣ci膮 b臋dzie r贸wnie偶 fakt, 偶e wa偶no艣膰 plastikowej legitymacji b臋dzie potwierdzana hologramem / naklejk膮.
 • Nowy wz贸r plastikowej legitymacji nauczyciela nie b臋dzie zawiera艂 ju偶 skanu podpisu.
 • Zgodnie z zapisami Karty nauczyciela, Art. 11c, punkt 2, Dyrektor szko艂y pobiera op艂at臋 za wydanie nauczycielowi legitymacji w wysoko艣ci nieprzekraczaj膮cej koszt贸w wytworzenia legitymacji.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

Jak zam贸wi膰 legitymacj臋 nauczyciela?

W celu zam贸wienia legitymacji nauczyciela niezb臋dne jest wykonanie kilku krok贸w:

 • Za艂贸偶 konto w systemie zamawiania legitymacji dla o艣wiaty legitymacje.loca.pl
 • Dodaj plac贸wk臋 o艣wiaty kt贸r膮 reprezentujesz.
 • Korzystaj膮c z generator um贸w, pobierz umow臋 Powierzenia danych osobowych.
 • Prze艣lij nam podpisan膮 umow臋: skan lub podpisana elektronicznie.
 • Wprowad藕 dane nauczycieli - r臋cznie lub korzystaj膰 z funkcji importu EXCEL, CSV,
 • Wgraj zdjecia nauczycieli oraz skany ich podpis贸w.
 • Dodaj wybranych nauczycieli do koszyka, wpisz dane dozliczeniowe oraz wysy艂i i GOTOWE.
 • W p贸藕niejszym czesie w przypadku konieczno艣膰i wydania dupikatu, dane nauczyciela pozostaj膮 w systemie, wytarczy ponownie z艂o偶y膰 zam贸wienie na t膮 legitymacj臋.

Ochrona danych osobowych - RODO

Ze wzgl臋du na charakter produktu jakim s膮 legitymacje nauczyciela, warunkiem koniecznych do aktywacji konta online do realizacji zam贸wie艅 na legitymacje jest zawarcie umowy Powierzenia danych osobowych. Podczas zak艂adania konta, system przejdzie automatycznie do generatora umowy. Po uzupe艂nieniu formularza, otrzymasz gotow膮 umow臋 do zapoznania si臋 i podpisania.

 • Automatyczny generator um贸w w systemie.
 • Umowa niezobowi膮zuj膮ca.
 • Mo偶lwo艣膰 podpisania elektronicznie podpisem kwalifikowanych lub ePUAP.
 • Przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy, dost臋p do bazy nauczycieli z mo偶liwo艣ci膮 zam贸wienia dodatkowych legitymacji i duplikat贸w.

Nie zwlekaj z zawarciem umowy do ostatniej chwili. W przypadku potrzeby naniesienia zmian, udost臋pniamu wersj臋 edytowaln膮, mo偶e to jednak wyd艂u偶y膰 okres jej zawarcia i tym samy mo偶liwo艣ci z艂o偶enia zam贸wienia.

Zdj臋cie i podpis do legitymacji nauczyciela

Niezb臋dnym elementem ka偶dej legitymacji, s膮 zdj臋cia oraz skan podpisu w wersji elektronicznej.

Nawa偶niejsze parametry zdj臋cia:

 • Wersja elektroniczna w formacie jpg lub png.
 • Rozdzielczo艣ci minimalnej 492 x 633 piksele.
 • Proporcje odpowiadaj膮ce fotografii o wymiarach 20 x 25 mm (szeroko艣膰 x wysoko艣膰).
 • Wielko艣ci maksymalnej do 2,5 MB.
 • Bez nakrycia g艂owy.
 • T艂o bia艂e, o艣wietlone jednolicie, pozbawione cieni i element贸w ozdobnych.
 • Skan podpisu wykonany kolorem czarnym w formacie jpg lub png.

Dane nauczycieli

Niezb臋dne dane nauczyciela:

 • Imiona i nazwisko.
 • Data wa偶no艣ci legitymacji.
 • Zdj臋cie.
 • Skan podpisu.

Zamawianie legitymacji nauczyciela

Po zawarciu niezb臋dnej umowy powierzenia danych osobowych, wprowadzeniu danych nauczycieli, samo zam贸wienie to ju偶 prosta formalno艣膰:

 • Dodaj do koszyka wybranych nauczycieli.
 • Zdefiniuj dane rozliczeniowe.
 • Potwierd藕 zam贸wienie i GOTOWE.

Najcz臋艣ciej zadawane PYTANIA

Szukasz informacji na stronie i nie masz odpowiedzi? Sprawd藕 najcz臋艣ciej zadawane pytanie i udzielone do nich odpowiedzi.

Nie, zgodnie z zapisami Karty nauczyciela, Art. 11c, punkt 1, Dyrektor szko艂y, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje nauczycielowi legitymacj臋 s艂u偶bow膮 w postaci karty.

Art. 74 USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

1. Minister w艂a艣ciwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw o艣wiaty i wychowania og艂asza w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej 鈥濵onitor Polski鈥 komunikat okre艣laj膮cy dzie艅 wdro偶enia rozwi膮za艅 technicznych umo偶liwiaj膮cych 艣wiadczenie us艂ug okre艣lonych w:
1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24,
2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25,
3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40,
4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52
- w brzmieniu nadanym niniejsz膮 ustaw膮.
2. Komunikat og艂asza si臋 w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdro偶enia rozwi膮za艅 technicznych okre艣lonym w tym komunikacie.

Plac贸wka o艣wiaty, kt贸ra zatrudnia nauczciela na podstawie karty nauczyciela, musi mie膰 aktywne konto w systemie zamawiania legitymacji dla o艣wiaty, zawrze膰 niezb臋dn膮 umow臋 powierzenia danych osobowych i nast臋pnie korzystaj膮c z funkcjonalno艣ci naszego systemu, z艂o偶y膰 zam贸wienie.

Niezb臋dne jest kolorowe zdj臋cie oraz skan podpisu.

Legitymacja nauczyciela kosztuje aktualnie 14 z艂 brutto/szt. dla zam贸wie艅 papierowych, oraz 12 z艂 brutto/szt. dla zam贸wie艅 online. Zam贸wienia papierowe mo偶liwe s膮 jednak tylko do lipca 2024 r.

Po wej艣ciu przepis贸w w 偶ycie, Szko艂a w terminie do 14 dni od dnia zatrudniania b臋dzie zobowi膮zana do zg艂oszenia nauczyciela do aplikacji mObywatel. W celu aktywacji takiej legitymacji, niezb臋dne b臋dzie posiadanie aktywnej aplikacji mObywatel. Mo偶liwo艣膰 aktywacji mLegitymacji pojawi si臋 automatycznie po jej prawid艂owym zg艂oszeniu przez Szko艂臋. Aktywacja takiej legitymacji jest dobrowolna.
 

KONTAKT

Jeste艣my nie tylko w internecie

GRUPA LOCA Sp. z o.o.

nasza siedziba i miejsce pracy

Adres:

13-200 Dzia艂dowo, ul. 呕eromskiego 6

Email:

legitymacje@loca.pl

Telefon:

23 696 90 00

Wysy艂am
Your message has been sent. Thank you!